Das 50-jährige Jubiläum der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften in Niederschlesien

In den Tagen 11. und 12 Mai dieses Jahres konnten Niederschlesischen Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaften ihre Gründung, welche am 4.Mai 1957 in Waldenburg stattgefunden hatte, feierlich begehen. Wie haben sich die Zeiten zum Guten geändert; was in den Jahren 1956/57 mit sehr großer Mühe und mutigem Einsatz entstehen konnte, hat dazu beigetragen, dass es sich über ganz Niederschlesien und später nach der politischen Wende nach Oberschlesien sowie für die gesamte deutsche Minderheit in Polen ausbreiten konnte. Eine Zwei-Tage- Feier  konnte jedoch nur das Wesentlichste umfassen, um die geschichtlichen Ereignisse in Niederschlesien vorstellen zu können. Um das Geschehen der deutschen Minderheit in Niederschlesien festzuhalten, ist eine Festschrift herausgegeben worden, in der Zeitzeugen über die Ereignisse betreffs Seelsorge, Schulwesen und Kulturarbeit berichten. Die Jubiläumsfeier wurde über das Generalkonsulat in Breslau vom Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland und vom Kulturministerium  der Republik Polen finanziell unterstützt.Nach nun 50 Jahren waren die Mitglieder der Niederschlesischen Deutschen Gesellschaften sowie Heimatfreunde aus nah und fern in dem schönen Kurtheater in Bad Salzbrunn-Szczawno Zdrój versammelt, um das Jubiläum feiern zu können. Der Saal umfasste an die 300 Teilnehmer. Viele prominente Gäste konnten begrüßt werden. Unter ihnen Dr. Helmut Schöps, Generalkonsul der BRD in Breslau, und Jarosław Zieliński. Vertreter des Innenministeriums der Republik Polen, sowie Abordnungen der Städte und Bezirksverwaltungen Breslau, Waldenburg und Bolkenhain. Die Feier begann am 11. Mai um 14 Uhr mit einem musikalischen Einklang der jugendlichen Instrumentalistengruppe des DFK Waldenburg. Sie spielte einige kleine klassische Musikstücke. Nach der Begrüßung der Gäste folgte eine geschichtliche Einführung von Martin Reichert, Vorsitzender des DFK Waldenburg. Danach kamen die Gäste zu Wort. Als erster sprach Generalkonsul Dr. Helmut Schöps, der nach seiner feierlichen Jubiläumsansprache Herrn Friedrich Petrach, Vorsitzender der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Breslau, mit dem Bundesverdienstkreuz am Band auszeichnete. Es ist bestimmt das erste Mal gewesen, dass so eine Verleihung in Bad Salzbrunn im Kurtheatersaal stattgefunden hat. Die Feierlichkeiten am 11. Mai endeten mit einem Galakonzert der Sudetischen Philharmonie in Waldenburg. Der 12. Mai begann mit einem katholischen Gottesdienst in der Marienkirche in Bad Salzbrunn-Szczawno Zdrój. Die heilige Messe zelebrierte Pater Dr. Marian Arndt, Betreuer der deutschen Katholiken in Niederschlesien. Eine Ansprache hielt Pastor David Mendrok, Betreuer der deutschen evangelischen Gemeinde. Um 11.30 Uhr begann die Feststunde im Kurtheater mit Vorträgen und Grußworten der Gäste, künstlerisch umrahmt mit Aufführungen der DFK-Chöre Breslau und Waldenburg, der Bolkenhainer Tanzgruppe und der Waldenburger Jugendgruppe.  Der Ausklang der Feier fand im Schlesischen Hof in Bad Salzbrunn mit einem Festmahl und musikalischer Umrahmung der Original Riesengebirgler Gesanggruppe aus Nienburg an der Weser statt. Wir verabschiedeten uns mit der Überzeugung, zwei schöne, eindrucksvolle Tage verlebt zu haben , die uns mit neuer Kraft und Schaffensfreude für weitere ehrenamtliche Tätigkeiten stärken.       

 

50 letni Jubileusz powstania Niemieckich Towarzystw Społeczno- kulturalnych na Dolnym Śląsku

W dniach 11 i 12 maja 2007 roku Dolnośląskie Niemieckie Towarzystwa Społeczno-Kulturalne, które powstały 4 maja 1957 roku w Wałbrzychu, uroczyście świętowały swój jubileusz działalności. Jakże zmieniały się czasy ,kiedy to w latach 1956/57 z wielkim trudem i dużym zaangażowaniem wielu osób, powstawały Niemieckie Towarzystwa Społeczno-Kulturalne najpierw na Dolnym Śląsku, później na Górnym Śląsku aż w końcu na terenie całej Polski.. W czasie tych dwóch dni uroczystości jubileuszowych można było przedstawić tylko najważniejsze fakty z tej długoletniej  działalności jubilatów. Z tej okazji wydano specjalną broszurę a w gazetach pisano na temat działalności i pracy kulturalnej NTSK. Imprezę jubileuszową dofinansował Konsulat Generalny we Wrocławiu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemieckiej Republiki Federalnej oraz Polskie Ministerstwo Kultury. Po 50 latach członkowie niemieckich towarzystw społeczno-kulturalnych jak również wielbiciele tych ziem, przybyli z bliska i z daleka do pięknego teatru zdrojowego w Szczawnie Zdroju aby świętować ten jubileusz. Na widowni teatru siedziało około 300 osób. Witano wiele szacownych gości. Przybył: Dr. Helmut Schöps Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu, Jarosław Zieliński zastępca ministra spraw wewnętrznych w Polsce oraz przedstawiciele urzędów miast i gmin Wrocławia, Wałbrzycha i Bolkowa. Uroczystość rozpoczęła się 11 maja o godzinie 14.00 muzycznym występem młodzieżowej grupy instrumentalnej NTSK z Wałbrzycha. Grupa zagrała kilka utworów z repertuaru muzyki klasycznej. Po uroczystym powitaniu gości przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-kulturalnego z Wałbrzycha wykonał odczyt na temat wieloletniej, historycznej działalności NTSK. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Jako pierwszy głos zabrał Konsul Generalny Dr. Helmut Schöps, który po swoim gratulacyjnym przemówieniu udekorował Krzyżem Zasługi na Wstędze pana Fridricha  Petracha  przewodniczącego  NTSK we Wrocławiu. Uroczystość w tym dniu zakończono koncertem galowym Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha. 12 maja rozpoczął się drugi dzień  uroczystości jubileuszowych. Najpierw w kościele w Szczawnie Zdroju odbyła się katolicka Msza celebrowana przez Ojca Dr. Mariana Arndta opiekuna niemieckich katolików na Dolnym Śląsku. Przemówienie wygłosił również Pastor David Mendrok, opiekun niemieckich ewangelików. O godzinie 11.30 rozpoczęła się w teatrze zdrojowym uroczysta część jubileuszu. Recytowano wiersze, pozostali zaproszeni goście składali życzenia, chóry z Wrocławia i Wałbrzychy zaśpiewały kilka pieśni. Następnie grupa taneczna z Bolkowa zatańczyła kilka ludowych tańców. Na koniec wystąpiła grupa młodzieżowa z NTSK w Wałbrzychu, która przedstawiła swój program artystyczny. Dzieci mówiły wiersze, grupa taneczna wystąpiła z tańcem nowoczesnym, grupa wokalna zaśpiewała piękną piosenkę z akompaniamentem gitar a grupa teatralna przedstawiła krótkie przedstawienie. Pięknym zakończeniem całej uroczystości był wspólny obiad w Domu Zdrojowym przy muzyce i pieśniach wykonywanych przez Karkonoską Grupę Śpiewaczą z Nienburga.Wszyscy po¿egnali siê z poczuciem mile spêdzonego czasu i nabyt¹ si³¹ do dalszej pracy na rzecz Niemieckich Towarzystw Spo³eczno-Kulturalnych.

 

jubileusz2_small.jpg jubileusz3_small.jpg jubileusz13_small.jpg jubileusz14_small.jpg jubileusz15_small.jpg jubileusz16_small.jpg
jubileusz17_small.jpg jubileusz1_small.jpg junblieusz1_small.jpg junblieusz151_small.jpg junblieusz2_small.jpg junblieusz3_small.jpg
junblieusz4_small.jpg junblieusz5_small.jpg junblieusz6_small.jpg junblieusz7_small.jpg junblieusz8_small.jpg jubileusz18_small.jpg
jubileusz19_small.jpg junblieusz9_small.jpg junblieusz10_small.jpg junblieusz11_small.jpg jubileusz4_small.jpg junblieusz12_small.jpg
junblieusz13_small.jpg jubileusz5_small.jpg jubileusz6_small.jpg jubileusz7_small.jpg jubileusz8_small.jpg jubileusz9_small.jpg
jubileusz10_small.jpg junblieusz14_small.jpg jubileusz11_small.jpg

 

Menu