Geschichte des Chores

Der Chor der Deutschen Sozial-Kulturellen Gesellschaft in Waldenburg

       "  F r e u n d s c ha f t "

Eine Gesanggruppe  hatte seinen Anfang  im  Jahre 1992. und bestand aus 8 Waldenburger Frauen , die in  Waldenburger Tracht das erste mal in Nienburg an der Weser auftraten. Der eigentliche Chor enstand in demselben  Jahr  als Hemryk Rozynek unterstuetzt von seiner Gattin Alice Rozynek die musikalische Leitung uebernahm. Gepflegt wurde hauptsaechlich das deutsche Volkslied. Aus Notenmangel  wurden die Lieder oft von Henryk Rozynek selbst fuer den Chorgesang bearbeitet Die ersten Auftritte in Deutschland eroeffnete uns den Kontakt mit den Choeren unserer Landsleute. Wir bekamen Gesangbuecher sowie Noten zugeschickt, und unser Liederprogramm wurde reichhaltiger . Zusehens vermehrte sich die Saengerzahl und mit der Zeit hat sich ein gemischter, vierstimmiger Chor entwickelt. Nach dem Tode von Hemryk Rozynek im Jahre 2004  uebernahm Frau Alice Rozynek die musikalische Leitung des Chores Zur Zeit sind im  Chor aus 28 Saenger und 4 Instrumentalisten,- darunter auch Jugendliche, Das Liederprogramm besteht aus Volksliedern, Kirchenliedern und auch kleinen klassischen Werken  Der Chor beteikigt sich an regionalen Veranstaltungen sowie an den Kulturveranstaltungrn der Deutschen Minderheit und hatte er in all den Jahren viele Auftritte in Deutschland  sowie auch in Oesterreich. All;jaehrlich organisieren wir ein ueberregionales Choeretreffen unter dem Motto "Beati Cantores ", an welchem DFK-Choere aus unserem schlesischen Bereich, Waldenburger Regionalchoere und Choere aus Deutschland und Tschechien teilnehmen. Der Chor weckt Interesse und Teilnahme in unserer, wie auch ausserhalb unserer Gesellschaft,  sodass wir immer wieder neuen Zuwachs in verschiedenen Altersstufen  haben.

                   Gesang verbindet Nationen und ueberschreitet Grenzen !

                                                                                                                                Doris Stempowska

                                                                          

Chór Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Wałbrzychu

    " F r e u n d s c h a f t "

Początek Chóru sięga rok 1992, gdy 8 kobiet NTSK Wałbrzych ubrane  w stare Stroje Wałbrzyskie śpiewały  w Nienburgu /Niemcy/.  Właściwie chór powstał, gdy jeszcze w tym samym roku Pianista Henryk Rozynek wraz  z  małżonką objęli kierownictwo muzyczne. Śpiewano  przede wszystkim  niemieckie pieśni ludowe. Z powodu braku nut Pan Henryk Rozynek często sam opracował pieśni dla chóru. Pierwsze występy w Niemczech umożliwiły nam kontakty z chórami naszych rodaków. Otrzymaliśmy śpiewniki i nuty do naszych piosenek ,tak że nasz program stał się bogatszy. Zwiększyła się też ilość chórzystów, tak że powstał czterogłosowy chór mieszany. Po śmierci Pana H. Rozynka w 2004 roku  Pani Alicja Rozynek objęła muzyczne prowadzenie chóru. Obecnie mamy 28 chórzystów i 4 instrumentalistów, w tym też i młodzież. Śpiewamy pieśni ludowe, kościelne i utwory klasyczne. Chór uczestniczy w imprezach regionalnych i  bierze udział w życiu kulturalnym  Mniejszości Niemieckiej.  W ciągu minionych lat chór miał też liczne występy w Niemczech i w Austrii. Rokrocznie organizujemy ponadregionalne spotkanie chórów pod nazwą "Beati Cantores", w którym biorą udział chóry Mniejszości Niemieckiej regionu śląskiego, wałbrzyskie chóry regionalne i chóry z Niemiec i Czech. Nasz chór budzi zainteresowanie wewnątrz i zewnątrz naszego towarzystwa, tak że mamy przyrost osób w różnych grupach wiekowych.

                                        Śpiew łączy narody i przekracza granice!

                                                                                    Doris Stempowska

 

 

Chor-Galerie / Galeria chóru

           

        

Weihnachtsfeier 17.12.2011

Przyjęcie Mikołajkowe 17.12.2011

Heilige Nacht in Schloss Fürstenstein 15.12.2011

Boże Narodzenie w zamku Książ 15.12.2011

Abend mit Weihnachtslieder

Europejski Wieczór Kolęd

Die Chorfassung von der Messe in der heilige Anna Kirche in Nieder-Salzbrunn 30.10.2011

Oprawa chóralna mszy w kościele pw. św. Anny w Wałbrzychu-Szczawienku

Berlin 2011

Berlin 2011

Beati Cantores 2011

Beati Cantores 2011

Schlesiertreffen in Hannover 06.2011

Spotkanie Ślązaków w Hanowerze 06.2011

 Annaberg 5.06.2011

Góra św .Anny 5.06.2011

Freiberg 16.04.2011

           Freiberg 16.04.2011

Die Chorfassung von der Messe in der heilige Anna Kirche in Wałbrzych-Szczawienko

Oprawa chóralna mszy noworocznej w kościele pw. św. Anny w Wałbrzychu-Szczawienku

Weihnachtslieder-Konzert in Bad Salzbrunn 29.12.2010

Koncert kolęd - Szczawno Zdrój 29.12.2010

Das Multikultie Fest 12 september  2010

Festyn wielokulturowy 12 września 2010

22 August 2010 in Görlitz

 22 sierpnia w Görlitz

Marienwallfahrt nach Albendorf 2010

Pielgrzymka do Wambierzyc 2010

Das Sanktuarium in Bardo  (WARTHA) 11.07.2010

Sanktuarium w Bardzie 11.07.2010

Kreisau 06.2010

 Krzyżowa 06.2010

Lieder Über Brücken Görlitz 9.05.2010

"Pieśni Ponad Podziałami" Görlitz 9.05.2010

Seminarium Bad Salzbrunn 04.2010

Seminarium Szczawno Zdrój 04.2010

 5./6. September 2009 in Gorlitz

5/6 Września 2009 r.  Goerlitz

Marienwallfahrt nach Albendorf

09.08.2009 Pielgrzymka do Wambierzyc

4.07.2009 Schloss Weessenstein

4 lipca 2009r. Zamek Weessenstein

Waldenburger Heimattreffen 27. und 28 Juni 2009 in Hannover 

Spotkanie dawnych Wałbrzyszan 27 i 28 czerwiec 2009 r. Hannower

Chor Treffen 6.06.2009 Bad Salzbrunn

Szczawieńskie spotkania chórów 6 czerwca 2009 r.

Krapitz "Begegnung mit dem Lied" 17 Maj 2009

Krapkowice "Spotkanie z pieśnią" 17 maja 2009 r.

Jubileuszowa Konfirmacja w Kościele Ewangelickim w Wałbrzychu 10 maja 2009 r.

Schloss Fürstenstein, 16 April 2009

Zamek Książ, 16 kwiecień 2009

Schloss Fürstenstein, 18 Dezember 2008

Zamek Książ, 18 grudnia 2008

GOERLITZ 6.12.2008

GOERLITZ 6.12.2008

   Freiberg - Hannover 13-14.09.2008

           Freiberg - Hannover 13-14.09.2008

10.08.2008  Marienwallfahrt nach Albendorf

10.08.2008 Pielgrzymka do Wambierzyc

25 Maj 2008 Festgottesdienst in der Evangelische Erlöser Kirche in Waldenburg

25 maja 2008 r Uroczyste Nabożeństwo w Ewangelickim Kościele Zbawiciela z okazji zakończenia dorocznego  spotkania śląskiego Stowarzyszenia Rycerzy Joannitów

15.06.2008 Görlitz

15.06.2008 Goerlitz

Bad Salzbrunn, 5 Januar 2008

Szczawno Zdrój, 5 stycznia 2008 r.

Schloss Fürstenstein, 14 Dezember 2007

Zamek Książ, 14 grudnia 2007

 Freiberg 3 November 2007

 Freiberg 3 listopada 2007

12.08.2007  Wallfahrt nach Albendorf

12.08.2007 Pielgrzymka do Wambierzyc

11.08.2007 Görlitz

11.08.2007 Görlitz

01.07.2007  Landeshut

01.07.2007r  Kamienna Góra

 15.12.2006   Schloss Fürstenstein

  15.12.2006     Zamek Książ

2004

2004

2000 - 2003

2000 - 2003

   

MENU